Campanya pel canvi de nom del carrer d’Alfons XIII pel carrer de la República

Al Ple d l’Ajuntament de Sabadell

Les entitats sotasignants s’adrecen al Ple de l’Ajuntament de Sabadell per tal d’exposar raonadament la petició següent:

És evident que la II República esdevingué una fita d’extraordinària importància a l’història del nostre poble, si bé que aquesta experiència democràtica va ser talla-da d’arrel per l’aixecament feixista propiciat per les for-ces reaccionàries encapçalades pel general Franco.

Avui, en democràcia, i fent ús de la màxima que “un poble sense història és un poble sense futur”, es reivindica arreu la memòria històrica d’una època, tant de les seves persones com dels seus valors, per retre just homenatge al les persones que van donar la seva vida per defensar la democràcia republicana en front de la barbàrie antidemocràtica.

Dins d’aquest context reivindicatiu, cal recordar l’Acta de sesiones de las Cortes Españolas de 19 de novembre del 1931

“Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue Rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del or-den jurídico de su país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solem-nemente fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en el territorio nacional.
D. Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derecho y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaí-do, sin que puedan reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.
De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en el territorio na-cional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso más conveniente que deba darles”.

Aquesta sentència, aprovada per les Corts Sobiranes Constituents de la Segona República, que fou després sancionada pel Govern Provisional, va ser impresa i fixada en tots els ajuntaments de l’Estat espanyol i comunicada als representants diplomàtics de tots el països, així com també a la Societat de les Nacions (embrió de les Nacions Unides).

Doncs bé, com és conegut, a la nostra ciutat existeix el carrer que porta el nom del traïdor (carrer d’Alfons XIII), com a vestigi franquista, desafiant i contravenint la voluntat del poble expressada per les seves Corts i el seu Govern.

Tanmateix, constatem que a Sabadell no existeix cap carrer o plaça en honor de la República, una injustícia històrica evidentment reversible sempre que existeixi un mínim de sensibilitat i vo-luntat política.

Donada l’existència del carrer d’Alfons XIII que, imposat per un règim il·legítim, recorda la figura d’un personatge que, per la “seva criminal violació del règim jurídic”, ha estat degradat per les Corts espanyoles republicanes.

Donat que la necessària recuperació de la memòria històrica envers la II República implica tot un seguit de mesures que la dignifiquin,
Les entitats sotasignants, per justícia democràtica, dignitat i respecte a la nostra història, demanem al Ple de l’Ajuntament de Sabadell, canviar el nom que actualment té el carrer d’Alfons XIII pel nom de carrer de la República.

Sabadell, gener de 2009.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.