Editorial | Gener 2009

Fallen King in Game of Chess — Image by © Royalty-Free/Corbis

Com sabeu, l’Associació Sabadell per la República [abreviadament, SxR] es va constituir per recuperar la memòria històrica de la trajectòria republicana del nostre poble, per reflexionar sobre la vigència i la reformulació dels valors republicans (democràcia, federalisme, laïcitat, etc.) i per difondre aquests valors entre la ciutadania, especialment entre la joventut. Aquests objectius estan encaminats a aconseguir la recuperació de la república com a forma de govern per als nostres pobles, és a dir, a veure amb els nostres propis ulls la proclamació de la III República.

Fins al moment, les activitats que hem realitzat com a Associació són de tres tipus:

a) Estudi i reflexió: conferències, debats, Primer Curs de Pensament Republicà.

b) Fraternitat carregada de simbolisme: els “sopars republicans”, la col·locació cada 14 d’abril del rètol “Carrer de la República” en el carrer que ignominiosament encara es diu Alfonso XIII.

c) Coordinació amb els diversos grups republicans existents a Catalunya.

Amb l’edició periòdica d’aquest Butlletí volem informar a les persones associades a SxR de les activitats que el Secretariat va engegant, per augmentar així la cohesió entre les persones que per-tanyen a l’Associació. Per descomptat que el nostre Butlletí està obert a les notícies, comentaris i propostes que ens enviïn les associades i els associats. Podeu fer-ho a l’adreça electrònica següent: sabadellperlarepublica@gmail.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.