Intervenció de la Plataforma Stop TTIP Sabadell al Ple Municipal

Intervenció de Joan Balart al ple municipal de 26 de novembre de 2015 en nom de la Plataforma Stop TTIP, de la que Sabadell per la República en forma part.

La Plataforma Stop TTIP Sabadell té la intenció de conscienciar sobre el tractat TTIP que fa referencia a les sigles en anglès Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió. Amb aquest propòsit un grup de persones ja sigui a títol individual o provinents de diferents entitats, moviments socials i partits polítics estem treballant conjuntament per informar a la ciutadania de Sabadell sobre aquest acord. Presentem aquesta moció per que considerem que el TTIP anul·la totes les competències municipals de regulació de mercats, de protecció dels drets socials i ambientals.

El TTIP s’ha estat negociant entre la comissió Europea i els Estats Units d’Amèrica amb una gran opacitat, sense que els parlaments dels estats als que pot afectar aquest acord estiguin informats sobre els textos de la negociació. Però el poc que sabem sobre les reunions que s’han realitzat, el 90 % dels participants són representants de grans empreses transnacionals. A més els europarlamentaris que haurien de poder tenir accés a aquesta informació per poder valorar el tractat sense impediments, han denunciat en varies ocasions que només es pot consultar aquesta informació sota la estricte vigilància d’un funcionari, sense poder dur bolígraf, mòbil, per un període de temps reduït i després d’haver signat un acord de confidencialitat segons el qual si revelen part de la informació que han consultat poden ser sancionats. Aquestes mesures demostren la falta de transparència al voltant de les negociacions del tractat entre els EUA i la comissió Europea i ja de per si es poden qualificar d’antidemocràtiques.

En la poca informació que s’ha anat filtrant tenim indicis per considerar que aquest tractat és un greu atemptat a la sobirania dels pobles i als nostres drets socials, ja que inclou uns mecanismes de homogeneïtzació de les lleis i les regulacions dels diferents estats a través d’uns organismes reguladors que no seran creats de forma democràtica ni es trobaran sota cap control democràtic. Per tant considerem que no es pot desitjar la sobirania dels pobles, com la del català, doncs és incompatible amb un tractat que prioritza els drets mercantils per sobre dels drets humans

Un dels mecanismes que contempla el TTIP és la cooperació reguladora destinada a harmonitzar les legislacions dels diferents estats que hi prenen part, la experiència de tractats similars que ja s’han aprovat com el NAFTA, entre els Estats Units d’Amèrica, Mèxic i Canadà, la regulació sempre es fa en favor dels criteris més laxos i per tant sempre a favor dels interessos de les empreses Transnacionals. Doncs la pobresa des de l’any 1994, en que es va aprovar aquest tractat, no ha deixat de créixer i molts petits productors agrícoles han hagut de deixar les seves explotacions per no poder competir amb les exportacions provinents dels EUA.

Considerem que aquesta vegada no serà diferent i ens podrem trobar amb unes legislacions laborals, en matèria de salut pública i etc. cada cop menys restrictives, sempre a favor dels interessos de les transnacionals i en detriment de la defensa dels drets del ciutadans.

Un altre mecanisme de regulació és el ISDIS que fa referència a les sigles en anglès a Resolució de Controvèrsies entre Estats i Inversors. El ISDIS en definitiva no és res més que un mecanisme que permet a les transnacionals demandar els estats en cas que aquestes considerin que les polítiques d’aquests perjudiquen els seus interessos potencials. Això implica que en molts casos recuperar aquells serveis socials que s’han anat privatitzant es pot

considerar per les empreses amb interessos en aquells sectors com un perjudici a les possibilitats de lucre potencial, i per tant l’estat es veurà obligat a pagar unes indemnitzacions milionàries. Això pot dissuadir a molts estats a emprendre polítiques en benefici dels ciutadans, com per exemple recuperar aquells serveis bàsics que s’han anat privatitzant com la sanitat o la educació. Doncs els antecedents amb tractats semblants com el NAFTA són preocupants, ja que per exemple al Canadà des de aleshores, l’any 1994, no s’han posat en marxa mesures socials per por a que les transnacionals puguin demandar a l’estat i imposar-li sancions milionàries.

El TTIP és un tractat que aprofundeix encara més en les polítiques de lliure comerç i de globalització econòmica, caracteritzades per prioritzar uns drets mercantils que afavoreixen a les empreses transnacionals i que permeten marcar les regles de joc que més els hi convé, passant per sobre dels drets humans. Aquestes polítiques són les que han permès la colonització econòmica de les transnacionals en aquells països anomenats empobrits, especialment a Àfrica, i en molts països llatinoamericans com Mèxic degut a les conseqüències pernicioses d’uns tractats de lliure comerç que han empobrit als petits productors i a les poblacions autòctones, obligant-les a haver d’abandonar uns modes de subsistència que els feien autosuficients per tornar-se dependents d’unes empreses transnacionals que només busquen ma d’obra barata. A més estableixen uns òrgans reguladors fets a la mida dels desitjos de les empreses transnacionals sense cap control democràtic i que converteixen els parlaments estatals en uns òrgans sense cap capacitat per legislar en favor dels ciutadans.

Per tots aquests motius pensem que el TTIP és un tractat que ha de ser rebutjat de forma categòrica per els governs, els parlaments, i els partits polítics que defensen la democràcia i la sobirania dels pobles, doncs vulnera els drets humans en benefici de unes empreses transnacionals que són les principals causants de la pobresa al món. Per això apel·lem als regidors d’aquest ajuntament per que votin a favor d’aquesta moció sense variar cap punt de la part dispositiva.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *