Crida als Grups Republicans de Catalunya

APLEGANT cap a la IIIª REPUBLICA

Al novembre de 2018 el món republicà espanyol va ser convocat pels organitzadors del Primer Encuentro Estatal Republicano per a localitzar i trobar els mínims comuns denominadors en els quals tots els grups republicans estiguin d’acord i, en base a això, fer accions conjuntes a tot el territori per a avançar cap la IIIª República.

Per poder dur a terme aquestes accions conjuntes haurem de tenir un punt de trobada que ens permeti donar a conèixer, debatre i organitzar dites accions. Amb aquesta finalitat i per a tenir un vincle amb l’Encuentro Estatal Republicano s’ha creat la Coordinadora Catalana per la IIIª República.

Com a participants a l’Encuentro Estatal Republicano del passat novembre us requerim a que la vostra Entitat doni conformitat a rebre informació i ser convocada a les reunions que es realitzin abans de cada activitat.

La Coordinadora Catalana per la IIIª República no neix ni per a substituir ni per a condicionar el treball de cap dels seus integrants. El seu camí i el seu horitzó s’ajustaran, com el seu propi nom indica, a fer possible simultàniament la proclamació de la República a tota Espanya.

Coordinadora Catalana per la IIIª República

https://www.facebook.com/Coordinadora-de-Catalunya-per-la-III-Republica-524721374695951/

SUMANDO hacia la IIIª REPUBLICA

En noviembre de 2018 el mundo republicano español fue convocado por los organizadores del Primer Encuentro Estatal Republicano a encontrar los mínimos común denominadores en los que todos los grupos republicanos estén de acuerdo y, en base a ello, hacer acciones conjuntas en todo el territorio para avanzar hacia la IIIª República.

Para poder llevar a cabo esas acciones conjuntas debemos tener un punto de encuentro que nos permita dar a conocer, debatir y organizar dichas acciones. Con esa finalidad y para tener un vínculo con el Encuentro Estatal Republicano se ha creado la Coordinadora Catalana per la IIIª República.

Como participantes en el Encuentro Estatal Republicano del pasado noviembre os requerimos a que vuestra Entidad dé conformidad a recibir información y ser convocada a las reuniones que se realicen antes de cada actividad.

La Coordinadora Catalana per la IIIª República no nace ni para sustituir ni para condicionar el trabajo de ninguno de sus integrantes. Su camino se ceñirá, como su propio nombre indica, a hacer posible simultáneamente la República en toda España.

Coordinadora Catalana per la IIIª República

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *