Moció de la Plataforma Consulta 6-O al Ple municipal del 17 de setembre de 2019 en suport a la consulta ciutadana sobre monarquia o república – Consulta Popular per la República 6-O

EXPOSEM QUE:

1. Al llarg de la història els sabadellencs han manifestat, mitjançant diverses expressions i actituds, una aspiració majoritària d’avançar cap una societat de progrés, plenament democràtica, on les llibertats i els drets col·lectius i individuals puguin ser assolits en els seus nivells més elevats i siguin respectats sense cap altre condicionant que la mateixa voluntat popular.

2. Poder assolir aquesta noble aspiració depèn, ara per ara, del règim polític en el qual ens trobem. L’actual sistema polític de monarquia parlamentària en el qual es sustenta l’Estat espanyol ha demostrat a bastament que no tan sols no garanteix els drets i les llibertats de totes les nacions que el componen i de la seva ciutadania, sinó que és un fre per assolir-los.

3. La monarquia espanyola és un règim antidemocràtic i anticonstitucional per definició, donat que el rei, com a cap d’estat, no emana de cap tipus d’elecció sinó que ve imposat hereditàriament. El rei està blindat per la Constitució espanyola la qual proclama que la monarquia “és hereditària en els successors de S. M. Joan Carles I de Borbó”, tot i contravenir el seu article 1.2. que estableix que “la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat”. D’altra banda, la Constitució blinda el monarca definitivament i alhora vulnera el principi d’igualtat entre els ciutadans que ella mateixa proclama, quan estableix en el seu article 56.3 que “La persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat”: és a dir, el monarca pot abusar del seu poder, cometre un delicte, ser corrupte, i tot i així, continuarà estant protegit.

4. A més d’antidemocràtica i anacrònica, la Monarquia espanyola està mancada de tota legitimitat. És hereva directa de la violència colpista del règim franquista que va alçar-se en armes contra el règim legítim de la II República, i va provocar centenars de milers de persones mortes, represaliades, exiliades i desplaçades per motius econòmics i polítics. Una atrocitat criminal per la qual mai no ha demanat perdó ni disculpes, ni ha fet aixecar el secret d’estat sobre els documents que acrediten els crims del franquisme durant la guerra i durant la postguerra. En la transició de la dictadura a la democràcia la monarquia va ser imposada i avalada pels sectors econòmics, polítics, militars i religiosos més reaccionaris.

5. Altrament la monarquia, a més d’innecessària, és cara i opaca. El seu cost real és de més de 500 milions d’euros anuals de diner públic i mai no ha estat sotmesa a cap auditoria, ni s’ha fet pública quina és la seva fortuna, d’on prové el seu patrimoni, quins negocis d’armes o internacionals fa i en quins paradisos fiscals la te dipositada. La seva imatge està vinculada a escàndols, ostentació, corrupció i negocis bruts.

6. No podem oblidar tampoc el paper que la Corona va tenir el 3 d’octubre de 2017, quan va avalar la repressió policial i la política de l’Estat contra Catalunya per haver posat urnes i es va decantar pel “a por ellos” en lloc de jugar un paper de mediació.

7. La república, al contrari, fonamenta el seu règim polític en un sistema democràtic basat en la sobirania del poble, en el control dels governs per part dels seus electors i en formes de participació real de la ciutadania en les decisions col·lectives. La presidència, que exerceix de cap d’Estat, és escollida a través de les urnes, com també ho són els representants al Parlament.

8. El règim polític republicà aposta pel progrés social, per avançar cap a majors cotes de democràcia, d’igualtat i de fraternitat. Es fonamenta en el dret, la llei, l’efectiva separació dels poders, els valors cívics, el laïcisme, la convivència i la implicació d’una ciutadania activa.

9. Considerem que avui en dia és més necessari que mai avançar cap unes majors cotes de democràcia, llibertats i de drets socials i nacionals per a tothom. Per això cal que el poble pugui decidir si és partidari d’un règim monàrquic o republicà. Un dret, el de consulta, el d’opinió, que és inalienable però que actualment ens és negat sistemàticament perquè obriria la porta a una revolució que eliminaria els privilegis d’aquelles persones i estaments que avui ostenten el poder.

10. Moguts per aquesta voluntat d’exercir un dret democràtic i d’empoderament de la ciutadania, les organitzacions i entitats aplegades en la Plataforma Consulta 6-O impulsem per al dia 6 d’octubre d’enguany una consulta popular sobre monarquia o república a la nostra ciutat, tal i com ja s’han fet a diferents municipis de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.

11. Estem convençuts que els i les representants de la nostra ciutat, amb tradició de consens en les formacions polítiques a les quals pertanyen, que conformen l’actual Consistori de Sabadell comparteixen i defensen els valors democràtics i de progrés, i que estan a favor que la ciutadania pugui exercici el seu dret a consulta i a ser consultada. Per tot això, proposem al Ple municipal que adopti el següent:

ACORD:

Donar suport polític a la Consulta popular del 6-O sobre la monarquia o república a la ciutat de Sabadell i facilitar el seu normal exercici en l’espai públic.

Sabadell, 30 d’agost de 2019

Source: Moció de la Plataforma Consulta 6-O al Ple municipal del 17 de setembre de 2019 en suport a la consulta ciutadana sobre monarquia o república – Consulta Popular per la República 6-O